713

 

Online: Návštev:

 

 


  

Virtuálna 
nainstaluj Flash Player ktorý spusti prezentaciu

  P R E Z E N T Á C I A 


  
  správca
obec@bernolakovo.info
prevázkovateľ


 


 Návštevník
 Občan - Podnikateľ
 Adresár
Informácie


VÝSLEDKY VOLIEB
do orgánov samosprávy obcí 15.novembra 2014
BERNOLÁKOVO  aktuálne OZNAMY
Hlásenie obecného rozhlasu 5.12.2014
This text will be replacedPOZVÁNKA NA VIANOČNÉ TRHY

Obec Bernolákovo, OZ ZRPŠ Školáčik, Klub Bernolákovských podnikateľov
Vás pozývajú na Vianočné trhy dňa 5.12.2014 od 14.oohod. na školskej ulici v Bernolákove ( pred starou školou ) Od 17.oohod bude pred KD stretnutie s Mikulášom
Čaká na Vás tradičná zabíjačka a výrobky z nej, kapustnica, lokše, perníčky, varené vínko a iné pochutinky a samozrejme vianočné výrobky detí zo ZŠ
TEŠÍME SA NA VÁS ...


POZVÁNKA
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA


Vianočný koncert pre Vás
s láskou pripravili
žiaci všetkých štyroch odborov
Základnej umeleckej školy v Bernolákove.
Predstavia sa
naši najlepší sólisti, spevácke a
komorné zoskupenia rôznych nástrojov,
malí i veľkí tanečníci,
po prvý raz sa predstaví
školský komorný orchester.
Scénu pripravili žiaci výtvarného odboru.
Záver koncertu bude malou pozvánkou
na pripravovaný celovečerný
muzikál Mary Poppins.

Na Vašu účasť sa tešia všetci účinkujúci 


OZNAM
Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny oznamuje , že pracovisko Senec bude od 22.12.2014 sídliť na adrese Krátka 1,  Senec.
Z dôvodu sťahovania od 15.12.2014 do 19.12.2014 z technických príčin bude pracovisko na Trnavskej ul.1 zatvorené.
... čítajte ďalej ...Kolaudácia  kanalizácie
Výstavba Kanalizácie v obci Bernolákovo začiatok kolaudačného konania na vydanie kolaudačného rozhodnutia a uvedenia stavby do trvalej prevádzky. Účastníci konania a orgány štátnej správy môžu svoje stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní , ktoré sa uskutoční dňa 5.decembra 2014 o 9.oohod v budove Obecného úradu v Bernolákove.
... pre informácie čítajte ďalej ...


ROZPOČET OBCE NA ROK 2015

Pracovný návrh rozpočtu na rok 2015
     Vedenie obce Bernolákovo
vzhľadom na termín komunálnych volieb , ktoré sa konali koncom roka pripravilo pracovný návrh rozpočtu obce na rok 2015. Návrh vychádza z bežného rozpočtu  a kapitálového .
Sú v ňom zapracované potreby, ktoré obec potrebuje na bežné fungovanie a hospodárenie ako i rozpracované
rozvojové  aktivity.
Nový starosta obce a nové obecné zastupiteľstvo, tak majú pripravený  základný dokument na fungovanie
hospodárenia obce, tak aby rozpočet mohol byť schválený včas.
....pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...
OZNAMY-ÚRADNÁ TABULA

9112301-5-5206856-2014_DU Daňový úrad Senec  Verejná vyhláška o oznámení uloženia písomností Adresát Zacharová Lucia

OU-SC-PLO-2014-2744-29-VZFU-VV-Ma
Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Bernolákovo lokalita Nová lúka


3755-2014-ROP-009-OP-O-3-31474 oznámenie o začatí konania o zmene ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania. Letisko M.R.Štefánika Bratislava


Obec Bernolákovo
vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie
funkcie riaditeľa
Materskej školy

v Bernolákove

ARCHÍV obecného rozhlasu

ÚRADNÁ TABULA

SPRÁVNE KONANIA životné prostredie

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Verejé obstarávanie  obce Bernolákovo - prehľad


Obec Bernolákovo v spolupráci s mediátorom zriadila v obci bezplatnú službu mediácie


OZNAM
Obecná polícia
Viničná 2
900 27 Bernolákovo     

Oznamujeme občanom, že pri pripojení na Pult Centrálnej Ochrany v Bernolákove sa Poplatok za montáž vysielačky v objekte znížil na hodnotu 120€ ... pre ďalšie informácie čítajte ďalej TU ...

Kamerový monitorovací  systém v obci – nové kamery
CYKLOTRASA DO NOVEJ DEDINKY BUDE

Cyklotrasa Bernolákovo - Nová Dedinka  - predsa len bude ! znamená to, že od októbra 2014 sa cyklotrasa začne budovať . Ukončenie bude závisieť od poveternostných podmienok  a ukončenie je plánované  najneskôr do októbra 2015. ... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...

STAVBA Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko, novostavba, Bernolákovo, Priemyselná ul. 3131
získala ocenenie
Cena Stavebnej fakulty STU a Technického a skúšobného ústavu stavebného
... pre ďalšie informácie čítajte ďalej ...ŠKOLSKÝ AUTOBUS PREMÁVA znovu

Oznamujeme rodičom, že školský autobus bude od 1.decembra 2014 t.j. od pondelka opäť premávať. Poprosíme o informovanie rodičov. Udalosti do pozornosti - STALO SA


veci verejné Kultúra zaujímavosti Šport
15.11.2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí
konečné oficiálne výsledky Bernolákovo


4.11.2014
23. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  -

Prehrať na YOUTUBE v HD

25.5.2014


30.03.2014

Výsledky za Bernolákovo

28.3.2014
bola na Obecnom úrade v Bernolákove podpísaná rámcová dohoda medzi obcou Bernolákovo a Ministerstvom vnútra SR, resp. jeho výkonnými policajnými útvarmi.


24.11.2013
Celkové definitívne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajovOficiálne výsledky volieb v obci Bernolákovo

Rozšírenie diaľnice D1 na 6 pruh v úseku Bratislava - Senec

ŠTÚDIA - štvorprúdovej cesty Bratislava - Senec
30.10.2014
Slávnostný zápis detí
Slávnosť pre občanov Bernolákova narodených v roku 2013 a 2014 Rodičia urobili ich slávnostný zápis do kroniky Bernolákova.


27.10.2014
Dôchodcovia a zdravotne postihnutí brigádovali na cintoríne v Bernolákove upratovanie pred sviatkom všetkých svätých.


25.10.2014
OZ dôchodcov Bernolákovo usporiadalo posedenie pri hudbe v kultúrnom dome


24.10.2014
Senior POHODA n.o. v Bernolákove a Penzión POHODA n.o. v Bernolákove usporiadali Slávnostný Deň otvorených dverí.


18.10.2014
Obec Bernolákovo usporiadala pre dôchodcov slávnostnú akadémiu
pri príležitosti sviatku mesiaca úcty k starším


6.a7. 6. 2014
DNI OBCE BERNOLÁKOVO fotoreportáž


5.4.2014

Rekonštrukcia bojov Oslobodenia Bernolákova a Ivanky pri Dunaji na jar v roku 1945


FUTBAL
ŠK Bernolákovo Muži 2014
-> Tabulka

20.9.2014
Turnaj starí páni a osobnosti Československého futbalu


6.6.2014
Beh pre beh - 2014 - beh pre Tomáša 
Športový klub Vatek v Bernolákove sa  zapojil do zbierky na športové bežecké protézy pre Tomáša Božu a v spolupráci s Obecným úradom v Bernolákove zorganizoval beh počas počas Dní obce Bernolákovo.


31.5.2014
PÉRAK GRAND PRIX 2014 BERNOLÁKOVO


24.5.2014
19.ročník TURNAJ o putovný pohár starostu obce Bernolákovo vo volejbale


18.3.2014
Turnaj žiakov vo futbale na základnej šľkole v Bernolákove.


Na majstrovstvách SR v povinných figúrach v synchronizovanom plávaní si v nedeľu 9.2.2014 v Bratislave vyplávali Bernolákovčania striebro (Jozef Solymosy) a bronz (Nina Ždánová).
...čítajte ďalej...1.6.2013
ZÁVODY MOTOCYKLOV v Bernolákove
PÉRAK GRANG PRIX


SPOMIENKA .
6.3.2011 v nedeľu predpoludním vo veku 75 rokov navždy dotĺklo srdce najlepšieho slovenského futbalistu 20. storočia Jána Popluhára. Venujme mu tichú spomienku Podnikatelia a podniky v obci Bernolákovo>> Zoznam podnikov a podnikateľov v obci Bernolákovo <<


v prípade požiadavky na aktualizáciu alebo zaradenie do zoznamu píšte na adresu obce Bernolákovo obec@bernolakovo.infoVÝSTAVBA KANALIZÁCIE UKONČENÁ
I.ETAPA
II.ETAPA
 


Predpoveď počasia

 


 

  INFORMÁCIE
ROEP
Návrh Registra Obnovenej Evidencie Pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Bernolákovo


 


 

 

  


 

© 1998 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo,