časopis Bernolákoriginálny autogram Antona Bernoláka


Archív
REDAKČNÁ RADA
Denisa Kancírová - predsedníčka redakčnej rady
Katarína Barošová
Mária Mollerová
Ľuba Šajdová 

Dátum uzávierky nasledujúceho čísla časopisu   27.3.2015


VYDÁVA
Obecný úrad Bernolákovo v náklade 2500 výtlačkov

Registrované Okresným úradom Senec pod č. OÚ SC - 4/98

Grafická úprava: 

Vaše príspevky zasielajte na e-mailovú adresu:

PRÍSPEVKY.

Svoje príspevky do prvého vydania časopisu Bernolák môžete:
1) posielať elektronicky na mailovú adresu:
    casopisbernolak@gmail.com
2) odovzdať v podateľni obecného úradu
3) vhodiť do schránky v kultúrnom dome, ktorá je umiestnená v
    chodbe pri vstupe.


CENNÍK INZERCIE.

formát časopisu: A4 210x297 mm
1/2 A4 (210x148 mm) - 60 eur
1/3 A4 (210x 98 mm) - 40 eur
1/6 A4 (105x 98 mm) - 20 eur
1/8 A4 (105x 74 mm) - 15 eur
Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že počet členov Redakčnej rady časopisu Bernolák nie je konečný. Radi uvítame ďalších členov.
Postup pri podaní inzerátu:
1. Zaslanie inzerátu na mailovú adresu časopisu alebo odovzdanie v
    tlačenej forme v podateľni OÚ či v KD.
2. Posúdenie inzerátu redakčnou radou.
3. Vystavenie faktúry za zverejnenie inzerátu a následná platba.

Redakčná rada si vyhradzuje právo neuverejniť irelevantné inzeráty.
Redakčná rada prosí svojich prispievateľov, aby príspevky odovzdali do dátumu uzávierky. V prípade veľkého množstva materiálu si redakčná rada vyhradzuje právo na skrátenie, prípadne presunutie článku do ďalšieho čísla resp. jeho neuverejnenie. Uverejnené príspevky sú vyjadrením autora a nemusia sa zhodovať s názorom redakčnej rady.

Časopis Bernolák získal ocenenie na súťaži
"Miestne noviny 2007"

Časopis Bernolák získal ocenenie na súťaži
"Miestne noviny 2004"Na prezeranie časopisu budete potrebovať Adobe Acrobat Reader, ktorý si môžete zdarma stiahnuť na domovských stránkach spoločnosti Adobe Systems Incorporated
stiahnuť Adobe Acrobať Reader

© 2006-2011 OcÚ Bernolákovo. Túto stránku prevádzkuje www.bernolakovo.sk