Menu
 

 

 
 

Školský autobus


Obec Bernolákovo oznamuje rodičom, že Školský autobus premáva od začiatku školského roka na určenej trase v čase od 7,15 do 7,45 – príchod k Základnej škole na Komenského ul. Môžu ho bezplatne využí- vať deti navštevujúce základnú a materskú školu, v prípade potreby v sprievode rodičov, resp. vychovávateľov z Detského domova.
Hlavná ul. - kaštieľ
7:10
Hlavná ul. - pri Pálenici
7:11
Hlboká rázcestie Kollárová - Mostová 7:13
Trnavská ul. - Mäsoprodukt 7:18
Trnavská ul. - Lúčna ul. 7:20
Trnavská ul. - Detský domov
7:22
Trnavská ul. - Bašty 
7:24
Trnavská ul. - Poľovnícka ul. 7:26
Trnavská ul. - Poľná ul. 7:28
Železničná ul. - Kvetná ul.
7:30
Poštová ul. - Zdravotné stredisko 7:33
Kalinčiakova ul. - Potraviny Moja samoška
7:35
Dukelská ul. - Stará ZŠ výstup
7:38
Dukelská ul. - Nová škola výstup 7:42

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info