Menu
 

 

 
 

Znak_OP_Bernolakovo_Bez_cisla.jpg

Obecná polícia, Viničná 2 , 900 27 Bernolákovo

Tel. 0918 88 22 22
Náčelník Obecnej polície :    
Zástupca náčelníka  Obecnej polície: Milan  Krampldokument vo formáte pdf

Rámcová dohoda medzi obcou a MV SR

Dňa 28.3.2014 bola na Obecnom úrade v Bernolákove podpísaná rámcová dohoda medzi obcou Bernolákovo a Ministerstvom vnútra SR, resp. jeho výkonnými policajnými útvarmi. Predmetom tejto dohody je lepšia spolupráca pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia, zdravia a majetku občanov ako aj obce. Dohoda prispeje k lepšej spolupráci aj na úrovni Obecnej polície Bernolákovo a Obvodného oddelenia Policajného zboru v Bernolákove vo veciach verejného poriadku. Odstrániť by sa mala aj prekážka pri vstupovaní do evidencie motorových vozidiel ako aj registra obyvateľov. Tu mala Obecná polícia často problémy, avšak touto rámcovou dohodou sa tieto problémy odstránia. Obec Bernolákovo sa tak stala ako prvá obec, ktorá má takúto dohodu uzatvorenú.

Na slávnostnej akcii sa za Policajný zbor zúčastnili: JUDr. Valek riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Senci, Mgr. Branislav Jánošík riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Bernolákove, PhDr. Kristián Krajčovič dopravný inžinier PZ, a za obec: Ing. Ľubomír Poór starosta obce, JUDr. Stanislav Bečica zástupca starostu, PhDr. Robert Široký náčelník Obecnej polície. Veríme že uvedená dohoda naplní ciele, kvôli ktorým bola iniciovaná.


Robert Široký


 

Späť
 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info