Menu
 

 

 
 

Znak_OP_Bernolakovo_Bez_cisla.jpg

Obecná polícia, Viničná 2 , 900 27 Bernolákovo

Tel. 0918 88 22 22
Náčelník Obecnej polície :    
Zástupca náčelníka  Obecnej polície: Milan  Krampldokument vo formáte pdf

Kamerový monitorovací systém v obci Bernolákovo - NOVÉ KAMERY

Ďalšia úspešná žiadosť

     Na jeseň roku 2013 bola Radou vlády pre prevenciu kriminality vyhlásená výzva na predkladanie projektov na prevenciu kriminality. Aj napriek veľkým byrokratickým prekážkam, sa nám podarilo projekt skompletizovať a odoslať na príslušný Okresný úrad. Takmer po roku /jeseň 2014/ bolo hodnotiace obdobie predložených projektov. V tomto procese boli vylúčené zle vypracované, resp. projekty s administratívnymi chybami.
     Náš projekt bol schválený a dostali sme dotáciu vo výške 5000 €. Pri spoluúčasti (min.20%) sa zrealizujú ďalšie tri kamery. Týmto projektom sme sa výrazne posunuli na úseku ochrany verejného poriadku a ochrany majetku občanov a obce ďalej. Rozšírením kamerového systému sa pokryjú ďalšie časti verejného priestranstva a tým sa zvýši ochrana nielen obecného majetku, ale i ochrana osôb proti napadnutiu či vandalizmu. Tento  projekt na úseku kriminality bude prínosom pre občanov a návštevníkov obce. Jeho realizáciou  bude v obci už celkovo 12 kamier.

PhDr. Robert Široký                           
náčelník Obecnej polície a autor projektov 

Späť
 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info