Menu
 

 

 
 

Znak_OP_Bernolakovo_Bez_cisla.jpg

Obecná polícia, Viničná 2 , 900 27 Bernolákovo

Tel. 0918 88 22 22
Náčelník Obecnej polície :    
Zástupca náčelníka  Obecnej polície: Milan  Krampl
Pult centrálnej ochrany

Pripojte svoj objekt na náš pult.

Keď potrebujete chrániť svoj majetok profesionálmi, ponúkame Vám pripojenie na náš pult centralizovanej ochrany. Ochránime Váš majetok pred zlodejmi. Pracujeme kvalitne, rýchlo, spoľahlivo a diskrétne. Poskytujeme pripojenie na pult viacerými spôsobmi :
- prostredníctvom telefónnej linky
- prostredníctvom rádiovej siete

Ako si zabezpečiť byt, obchod, alebo kanceláriu.
Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú  dnes finančne dostupné a sú cenovo zrovnateľné s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v  domácnosti samozrejmosťou. Pravdou ale je, že iné náklady čakajú záujemcu, ktorý si chce zabezpečiť panelákový byt, v porovnaní so zabezpečením luxusnej vily  alebo veľkoobchodného skladu.  Centrom každého zabezpečovacieho  systému je ústredňa. Ta vyhodnocuje všetky  signály zo snímačov a ovládacích zariadení (napr. klávesnice) a na základe ich analýzy a v súlade s naprogramovaním rozhoduje o vyhlásení poplachu. K podstatnej  väčšine vlámaní dochádza  prekonaním vchodových dverí, preto je ochrana vstupu najpodstatnejšia. Dvere by mali byť predovšetkým chránené  mechanickým zámkom, aby nemohlo dôjsť k ich ľahkému otvoreniu. Samozrejme, že čím je zámok zložitejší, tým dlhšie odoláva. O indikáciu otvorenia dverí sa  postará magnetický detektor. Ten „upozorní“ ústredňu, že došlo k otvoreniu dverí a ústredňa čaká na odkódovanie  systému. Pokiaľ  nedôjde k odkódovaniu počas nastavenej doby, dochádza k vyhláseniu  poplachu narušenia objektu.
Moderné zabezpečovacie systémy sa spravidla odkódujú  buď pomocou klávesnice zadaním niekoľkomiestneho  vstupného kódu, alebo stlačením tlačidla  rádiového ovládača. Obidva  systémy sú bezpečné. Možnosť zadania kódu býva obmedzená  na niekoľko pokusov, potom už  dôjde k vyhláseniu poplachu.
Podobným spôsobom ako vstupné dvere môžeme zaistiť všetky  vstupy do objektu, tj. všetky dvere a okná. Pre detekciu rozbitia sklenených výplní sa dnes používajú akustické detektory rozbitia skla. Tieto snímače sa umiestňujú v miestnostiach, kde sú sklenené výplne a sú schopné veľmi presne detekovať rozbitie skla. Kvalitné snímače sú pritom celkom „imúnne“ voči iným podobným zvukom. Magnetické detektory a detektory rozbitia skla zabezpečujú základnú  tzv. plášťovú ochranu objektu.
Pre kvalitnú ochranu vnútorných  priestorov  pred narušiteľom sa používajú predovšetkým infrapasívne  snímače ( PIR snímače). Tieto detektory sú schopné na základe analýzy teplôt v miestnosti,  spoľahlivo detekovať pohyb človeka v priestore.  Pre rôzne aplikácie sa používajú PIR snímače s odlišnou charakteristikou, napr. vhodné pre štandartné priestory,  pre dlhé úzke chodby, alebo  snímače „imúnne“ menším živočíchom.

V prípade poplachu ústredňa aktivuje poplachové zariadenie  vnútorné  interiérové sirény majú vysoký prenikavý zvuk a ich hlavným cieľom je odradiť páchateľa. Zo skúseností vyplýva, že pokiaľ je páchateľ prekvapený „prenikavým“  zvukom sirény, vo väčšine prípadov sa dá okamžite na útek, vonkajšie sirény majú naopak za úlohu  v prípade poplachu prilákať pozornosť susedov alebo okoloidúcich. K tomuto účelu  sa montuje výkonná siréna doplnená intenzívnym prerušovaným svetlom. Pretože externe umiestnená siréna môže byť ľahko zraniteľná,     je pri jej výbere nutné dbať  na kvalitné mechanické prevedenie. Najmodernejšie sirény majú pod vonkajším plastovým plášťom chrániacim pred poveternostnými vplyvmi ešte ďalší oceľový kryt. Samozrejmosťou  je tiež použitie vlastného vnútorného  akumulátora, ktorý dokáže napájať sirénu v okamžiku, keď sa páchateľ pokúsi sirénu odpojiť od vedení k ústredne alebo priamo strhnúť zo steny, aby sa informácie o poplachu dostali okamžite aj  k majiteľovi  objektu používajú sa komunikátory využívajúce buď pevné telefónne linky alebo  siete mobilných operátorov. Keď je k dispozícii  pevná linka, môžeme využiť  automatické telefónne  volače. Tieto prístroje môžu byť samostatné alebo môžu byť súčasťou zabezpečovacej ústredne. V prípade poplachu si automaticky uvoľnia telefónnu linku a začnú vytáčať užívateľa na nastavených telefónnych číslach (na pevnú linku, mobil nebo pager) a prehrajú na nich  hlasovú správu, ktorú si užívateľ sám nahral do pamäti, pevná telefónna linka môže byť  pre páchateľov ľahko narušiteľná. Pokiaľ chcete zvýšiť bezpečnosť prenosu informácie  o poplachu alebo keď nie je  v mieste inštalácie  EZS privedená telefónna linka, je možné využiť GSM brány pre prenos hlasovej alebo textovej poplachovej informácie sieťou GSM. Najväčšiu  istotu potom poskytuje pripojenie objektu na pult centralizovanej ochrany prostredníctvom rádiovej siete Global.   Tu je spojenie medzi objektom a pultom nepretržite monitorované a v prípade poplachu je zaistený zásah profesionálov. Je to rozhodne bezpečnejšie a účinnejšie, než pokusy zadržať páchateľa  vlastnými silami. Navyše koncové zariadenie siete Global - vysielač NAM452 vie pracovať nielen v režime „kóder“, ale aj v režime „ústredňa“. Čo v praxi  znamená, že môžete ušetriť  prostriedky na zabezpečovaciu ústredňu,   pri výbere systému musíte vychádzať z toho, že systém EZS má za úlohu chrániť váš majetok v rádovo  vyšších hodnotách. Preto musíte mať  istotu, že sa na váš zabezpečovací systém môžete spoľahnúť . Asi by nikoho nenapadlo kupovať poplachovú ústredňu na trhovisku, ale ani nákup v supermarketoch nie je tým najlepším riešením. Pri výbere systému EZS sa uistite, že  výrobok je atestovaný podľa príslušnej normy.  Montážna firma by vám mala ukázať nielen to, že vlastní živnostenský list pre montáže EZS, ale aj  to, že bola dodávateľom alebo priamo  výrobcom zaškolená na inštaláciu daného zariadenia. Solídny dodávateľ vám poskytne záruku aj nad rámec zákonnej dvojročnej lehoty. Samozrejmosťou je aj  preberací  protokol s nákresom pôdorysu objektu s rozmiestnením jednotlivých prvkov zabezpečovacieho systému, zaškolenie k obsluhe zariadenia a východzia revízna správa.   Presvedčte sa, že dodávateľ je seriózna firma s históriou, zabezpečujúca servis v prípade opráv.

Pult centralizovanej ochrany
Samotná funkcia pultu centralizovanej ochrany (PCO) spočíva v monitorovaní správ z EZS
a EPS. Akákoľvek nepovolená zmena v stave chráneného objektu (neoprávnený vstup až po násilné vniknutie) je odovzdaný zo systému na objekte okamžite na PCO. Po prijatí  poplachového signálu operátor okamžite vysiela na miesto zásahovú skupinu – policajnú hliadku obecnej polície, ktorá priebežne informuje o stave na objekte.  Zásahová skupina je v neustálom rádiovom spojení s operátorom PCO. Takto je možné okamžite zaistiť súčinnosť napr. POLICIE, HASIČOV, ale aj kontaktných osôb.  Zásahová skupina vybavená technickými a donucovacími prostriedkami (vrátane krátkych guľových zbraní), vykoná  po príjazde k objektu jeho kontrolu, zasiahne proti  prípadnému páchateľovi a zabraní vzniku ďalších majetkových škôd.

Základné služby PCO :
- nepretržité sledovanie objektov operátorom PCO
- v prípade prijatia signalizácie narušenia, vyslanie ozbrojenej zásahovej skupiny
- využívanie  hesla pri výmene informácii o stráženom objektu
- kontrola  automatických testov a spojenia v rádiovej sieti Global
- sledovanie výpadkov siete a napätia záložného zdroja, informovanie užívateľov o týchto skutočnostiach
- pravidelné mesačné zasielanie výpisov informácii z vášho objektu
- súčinnosť zásahovej skupiny a servisného technika pri zisťovaní  príčin poplachu.S pozdravom                                   

PhDr. Široký Róbert
náčelník

Cenník pre nových užívateľov služieb PCO

Druh objektu

Poplatok za pripojenie

Rádio

od

Poplatok za pripojenie

Pevná linka

Poplatok za falošný poplach/ prvý v mesiaci

Poplatok za falošný poplach/ každý ďalší v mesiaci

Poplatok za ostrý poplach

Poplatok za

 prenájom

vysielača

/rok

Mesačný

poplatok za službu

Poplatok za montáž vysielačky v objekte

Pravidelný

Mesačný

výpis

udalostí

Byt

50 €

50 €

bezplatne

15 €

bezplatne

80 €

15 €

120 €

5 €

Rodinný dom

50 €

50 €

bezplatne

15 €

bezplatne

80 €

20 €

120 €

5 €

Kancelárie, obchody

do 200 m2

100 €

70 €

bezplatne

15 €

bezplatne

80 €

40 €

120 €

5 €

Kancelárie, obchody

Nad 200 m2

100 €

70 €

bezplatne

15 €

bezplatne

80 €

50 €

120 €

5 €

Sklady

100 €

70 €

bezplatne

15 €

bezplatne

80 €

70 €

120 €

5 €

Informácie k cenníku služby PCO

Poplatok za pripojenie:
Poplatok nezahŕňa inštaláciu zabezpečovacieho systému – tento už musí byť nainštalovaný. Poplatok zahŕňa iba úkony súvisiace s pripojením na PCO na strane poskytovateľa služby – Obecnej polície, a teda nezahŕňa poplatok, ktorý si účtuje spoločnosť, ktorá pripája na PCO v objekte objednávateľa.
Poplatok za pripojenie – Rádiovysielač : je uvádzaný od 200 €. Závisí od druhu vykonaných prác a použitého materiálu.
Záloha za vysielač:
Poplatok sa platí v prípade, že strážený objekt bude pripojený cez vysielač, ktorý je majetkom dodávateľa služby – Obecnej polície. Po ukončení poskytovania služby a vrátenia vysielača dodávateľovi služby, bude tento poplatok v celej výške vrátený objednávateľovi služby.
Poplatok za falošný poplach/prvý v mesiaci:
Falošný poplach sa rozumie, že je to poplach spôsobený nesprávnou manipuláciou v objekte, následkom čoho príde na PCO informácia o narušení objektu. Prvým poplachom v mesiaci sa rozumie, falošný poplach ako prvý v poradí v danom fakturovanom období -  zásah na takýto poplach je bezplatný.
Poplatok za falošný poplach/každý ďalší v mesiaci:
Falošný poplach sa rozumie, že je to poplach spôsobený nesprávnou manipuláciou v objekte, následkom čoho príde na PCO informácia o narušení objektu. Každým  ďalším poplachom v mesiaci sa rozumie, falošný poplach ako ďalší v poradí po prvom v danom fakturovanom období -  zásah na takýto poplach je spoplatnený.
Poplatok za ostrý poplach:
Ostrým poplachom sa rozumie, poplach nezavinený objednávateľom služby : napr. vniknutie do objektu po prekonaní prekážky páchateľom, rozbitie sklenenej výplne následkom čoho príde informácia n PCO o narušení objektu - zásah na takýto poplach je bezplatný.
Poplatok za prenájom vysielača/ mesiac:
Vysielačom sa rozumie rádiovysielač, ktorý je majetkom dodávateľa služby – Obecnej polície, a objednávateľ za prenájom takéhoto vysielača je povinný uhradiť daný poplatok, za každý aj načatý mesiac – fakturované obdobie - vopred.
Poplatok za prenájom vysielača/ mesiac:
Vysielačom sa rozumie rádiovysielač, ktorý je majetkom dodávateľa služby – Obecnej polície, a objednávateľ za prenájom takéhoto vysielača je povinný uhradiť daný poplatok, za každý aj načatý rok – 12 fakturačných období - vopred.
Mesačný poplatok za službu:
Mesačný poplatkom za službu sa rozumie poplatkom za stráženie objektu službou PCO a teda poplatkom za každý aj načatý mesiac.
Pravidelný mesačný výpis udalostí:
Táto služba je nepovinná. Dodávateľ na základe objednanej službe, dodá mesačný výpis udalostí za úhradu. 

Späť
 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info