Menu
 

 

 
 

Znak_OP_Bernolakovo_Bez_cisla.jpg

Obecná polícia, Viničná 2 , 900 27 Bernolákovo

Tel. 0918 88 22 22
Náčelník Obecnej polície :    
Zástupca náčelníka  Obecnej polície: Milan  Krampl
Sídlo Obecnej polície Bernolákovo

 

Späť
 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info