Menu
 

 

 

 

 

Deň úcty k starším 2014

Slávnostné stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa konalo 18.októbra v kultúrnom dome.
Prítomných pozdravil a poďakoval im za celoživotnú prácu starosta obce Ing. Ľubomír Poór.
Krásny program predviedli žiaci ZUŠ so svojimi pedagógmi.
Po malom občerstvení nastúpila dychová hudba Veselá muzika, ktorá skvelou muzikou a vtipnými vstupmi zabávala prítomných do večerných hodín.

xxxx
Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info