Google
 
 
 
 
 


Textová časť

Názov
veľkosť
Stiahnuť (*.pdf)
Textová správa
463 kb
stiahnuť

Grafická časť

Názov
veľkosť
Stiahnuť (*.jpg)
Širšie vzťahy
705 kb
stiahnuť
Kompletný výkres prestorového usporiadania a funkčného využitia územia
825 kb
stiahnuť
Výkres perspektívneho využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
724 kb
stiahnuť
Výkres verejného technického vybavenia zásobovanie el. energiou a plynom
793 kb
stiahnuť
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
735 kb
stiahnuť
Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
1000 kb
stiahnuť
Výkres verejného technického vybavenia navrh tech. infraštruktúry vodného hospodárstva
796 kb
stiahnuť

Schvalovacia časť

Názov
Dátum
23. 02. 2010
20. 07. 2009

 

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk
7. 4. 3. 8. 9. 10. 5. 6.