Google
 
 
 
 
 


Textová časť

Názov
veľkosť
Stiahnuť (*.pdf)
Textová správa
530 kb
stiahnuť
Príloha
284 kb
stiahnuť

Grafická časť

Názov
veľkosť
Stiahnuť (*.jpg)
Širšie vzťahy
748 kb
stiahnuť
Kompletný výkres prestorového usporiadania a funkčného využitia územia
876 kb
stiahnuť
Výkres perspektívneho využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
790 kb
stiahnuť
Výkres verejného technického vybavenia zásobovanie el. energiou a plynom
860 kb
stiahnuť
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
784 kb
stiahnuť
Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
1006 kb
stiahnuť
Výkres verejného technického vybavenia navrh tech. infraštruktúry vodného hospodárstva
840 kb
stiahnuť

Schvalovacia časť

Názov
Dátum
24. 06. 2010
20. 07. 2009

 


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk
7. 4. 3. 8. 9. 10. 5. 6.