Menu
 

 

 
   

-> ARCHIV ROZPOČTOV


Pracovný návrh rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2015:

Pripomienky a návrhy posielajte na adresu : obec@bernolakovo.info

Vedenie obce Bernolákovo vzhľadom na termín komunálnych volieb, ktoré sa konali koncom roka,
Pripravilo pracovný návrh rozpočtu obce na rok 2015.
Návrh vychádza z bežného rozpočtu  a kapitálového .
Sú v ňom zapracované potreby, ktoré obec potrebuje na bežné fungovanie a hospodárenie ako i rozpracované
rozvojové  aktivity.

Nový starosta obce a nové obecné zastupiteľstvo, tak majú pripravený  základný dokument na fungovanie
hospodárenia obce, tak aby rozpočet mohol byť schválený včas.
starosta obce Ing.Ľubomír Poór 1.12.2014
dokument PDF


 

 


Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info