Menu
 

 

 
    

Potravinová pomoc


   Slovenská katolícka charita 12.marca doručila pre 117 občanov Bernolákova potravinovú pomoc vo forme múky a cestovín. Týkalo sa to občanov – poberateľov invalidných, starobných a predčasných dôchodcov, ktorých dôchodok nepresiahol sumu 305 euro, občanov v hmotnej núdzi, poberateľov sociálnych dávok a pre Detský domov Nádej.

   Potravinová pomoc sa začala vydávať 13.marca a občania, ktorí si ju doposiaľ nevyzdvihli si ju môžu prevziať na obecnom úrade u pani Múčkovej.

   Celkove bolo dodaných 2,64 ton múky a 2,64 ton cestovín.
Občanom, ktorí nedopatrením neboli zapísaní do zoznamu bude potravinová pomoc doručená cca do 4 týždňov.


Na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov z piatka 3. mája 2011 ÚPSVaR
v jednotlivých okresoch dostali striktné nariadenie,
aby nikomu neposkytovali zoznamy odkázaných osôb v hmotnej núdzi a životnom minime.
obmedzenie v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info