Menu
 

 

 

 
 
[2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014][2015]

Údaje majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony !

Úradná tabuľa 2015

názov popis
  Vydáva Vyvesené dňa
SÚ - 2663-0215SPKom Sln-IDT Rozhodnutie o povolení stavby " Obytná zóna Slnečnicová, infraštruktúra ", objekt SO 09 Komunikácie, Bernolákovo Navrhovateľ: Mediderma Invest, s. r. o., Dlhá 118, Nitra, 949 02 v zastúpení: PARANO s. r. o. – Ing. Ján Miklánek, Muchovo nám. 12, Bratislava 5, 851 01

stavebné povolenie
Obec Bernolákovo 10.4.2015
ROZPOČET obce Bernolákovo na rok 2015 schváleny na zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.3.2015

Rozpočet obce Bernolákovo Obec Bernolákovo 9.4.2015
Starosta obce Bernolákovo Mgr. Richard Červienka
zvoláva 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva
ktoré sa bude konať 30. marca 2015 /pondelok/o 18.oohod vo veľkej sále Kultúrneho domu v Bernolákove s programom ...čítajte ďalej...

zasadanie
obecného
zastupiteľstva

Obec Bernolákovo
26.3.2015
NÁVRH ROZPOČTU obce Bernolákovo na rok 2015
k rokovaniu obecného zastupiteľstva 31.3.2015


Rozpočet obce Bernolákovo
Obec Bernolákovo 15.3.2015
SP Č.p.: 3300/2015/ŠSÚ-6 DOPRAVNÝ ÚRAD LETISKO M.R.ŠTEFÁNIKA verejná vyhláška stavebné povolenie pre stavbu "Projekt Triblavina, kostrová infraštruktúra, 4.etapa" v rozsahu stavebného objektu SO801 - PREKLÁDKA KÁBLA LPS. ČASŤ "B"
verejná vyhláška stavebné povolenie
DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M.R.ŠTEFÁNIKA
82305 Bratislava
9.3.2015
ŠSÚ - 2663-0215SPKom Sln-IDT Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania stavby " Obytná zóna Slnečnicová, infraštruktúra ", objekt SO 09 Komunikácie, Bernolákovo
stavebné konanie Obec Bernolákovo 16.2.2015
Pracovný návrh rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2015 a výhľadový rozpočet na roky 2016-2017

ROZPOČET OBCE
Obec Bernolákovo
6.2.2015
SÚ - 611-115ÚRSPRD-IDT Oznámenie o začatí stavebného konania rodinný dom Okružná ulica Bernolákovo

stavebné konanie
Obec Bernolákovo 27.1.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č.  6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN
Obec Bernolákovo
13.1.2015

 

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info