Menu
 

 

 
   

Oddelenie ochrany životného prostredia

kontakt: Daniela Hammerschmiedtová
telefon: 02/4599 3911,   02/ 4599 3763 klapka 107,
fax  02/ 4599 3763 klapka 116
email: daniela.hammerschmiedtova@bernolakovo.sk

Referát združuje oblasť ochrany prírody a krajiny a oblasť odpadového hospodárstva
v obci Bernolákovo
Zber komunálneho a separovaného odpadu - kalendár na rok 2015


Zber komunálneho a separovaného odpadu - kalendár 2014

OBSAH


Kalendár zberu komunálneho odpadu v roku 2014

Zber elektroodpadu ZMENA od 1.7.2013

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2014

TKO - dokument pdf

obsah
Zber elektroodpadu - dokument pdf

Zber elektroodpadu  - ZMENA Novinka od 1.7.2013

Občania môžu počas celého roku nahlasovať elektroodpady,  ktoré chcú odovzdať do zberu. 

Elektroodpady je možné nahlásiť na            www.nahlasodpad.sk,    
na obecnom úrade v Bernolákove na tel.  čísle 45 993 911 kl. 107, alebo kl. 101,
prípadne na mailovej adrese      daniela.hammerschmiedtova@bernolakovo.sk

Pri nahlasovaní odpadu bude potrebné oznámiť meno, adresu, druh a množstvo elektroodpadu a telefónne číslo. Tieto údaje budú následne odoslané do databázy firme Aneo Trnava, ktorá si dohodne presný dátum odvozu odpadu s jednotlivými záujemcami o odvoz. Firma tým odstráni polročné čakanie na odvoz odpadu a súčasne občania nebudú musieť čakať celý deň doma na príchod firmy, nakoľko v novom systéme vývozu si firma dohodne aj presný čas odvozu odpadu.

Veríme, že táto novinka prispeje k zlepšeniu služieb pri nakladaní s odpadom.obsah
Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2014 - dokument pdf


obsah
 

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info