Menu
 

 

 
   

<- Oddelenie ochrany životného prostredia

SPRÁVNE KONANIA

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach,
v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní je potrebné doručiť  písomne, alebo mailom na adresu: obec@bernolakovo.info.

Číslo
konania
Dátum
začatia
Dátum
zverejnenia
informácie
Lehota
na potvrdenie
záujmu byť
účastníkom
konania
Predmet
konania
687/2015
8.3.2015
16.3.2015
5 dní
Výrub stromov, 5 ks smrek,1 ks borovica, parc. č. 2752/9, 2752/65 k. ú. Bernolákovo
360/2015
4.2.2015
11.3.2015
5 prac dní
Výrub stromu, 1 ks strieborný smrek, 1 ks borovica
Parc. č. 2748/42 v k. ú. Bernolákovo

519/2015
23.2.2015
11.3.2015
5 prac dní
Výrub stromu, 1 ks jabloň, parc. č. 704/7 k. ú. Bernolákovo

634/2015
05.3.2015
11.3.2015
5 prac dní Výrub stromu 1 ks smrek, par. č. 4885/55, k.ú. Bernolákovo

360/2015
4.2.2015
16.2.2015
5 prac dní
výrub stromu- 1 ksborovica, 1 ks smrek,
parc.č. 2748/42, k.ú. Bernolákovo

179/2015
21.1.2015
16.2.2015 5 prac dní výrub stromu-1 ks smrek, Trnavská 5 Bernolákovo

2693/2014
4.12.2014
19.12.2014
5 prac. Dní
stavba: diaľnica D1 BA-TT, križovatka Triblavina -
napojenie na cestu I/61, 0-etapa
Národná diaľničná spoločnosť BA, požiadala
o súhlas na výrub 14 ks stromov z dôvodu výstavby

Há/2451/14
10.11.2014
18.11.2014
5 prac. Dní výrub stromu, 1 ks smrek,
parc.č. 2741/385 k.ú. Bernolákovo
Há/2419/14
5.11.2014
18.11.2014
5 prac. Dní výrub stromu, 1 ks borovica,
parc.č. 4777/595 k.ú. Bernolákovo
Há/2408/14
5.11.2014
18.11.2014
5 prac. Dní výrub stromu, 1 ks borovica,
parc. č. 2739/55 k.ú. Bernolákovo
Há/2357/14
29.10.2014
18.11.2014
5 prac. Dní Výrub stromu, 1 ks smrek
parc. 4896/11, k.ú. Bernolákovo
Há/2309/2014
24.10.2014
29.10.2014
5 prac. Dní
výrub 2 ks smreka
par.č. 485/3, 486/1, 486/2,
k.ú. Bernolákovo
Há/2257/2014
17.10.2014
29.10.2014
5 prac. dní
výrub náletových drevín,
par,č. 2777/14, 2793/11
k.ú.Bernolákovo
1417/14

11.7.2014
5 prac. dní výrub 1 stromu
parc. č. 4880/42
k. ú. Bernolákovo
z dôvodu zlého zdravotného stavu,
drevina je úplne vyschnutá.Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info