Menu
 

 

 
 
PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A PRIESKUM TRHU OBCE BERNOLÁKOVO 2012-2015

o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorých hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000,00 EUR bez DPH


Dátum vyhlásenia obstarávania spôsob  vyhlásenia
obstarávania
predmet druh výberového konania status výberového konania, dátum aukcie dátum ukončenia výberového konania / hodnota zákazky
vybraný úspešný uchádzač13.4.2015
internetová výzva obsah TU

Komplexný návrh koncepcie riešenia modernizácie verejného osvetlenia (MVO) v obci, úspornou LED technológiou.
Výzva na predloženie ponuky zverejnené


17.2.2015
internet ,   oslovenie dodavatelov
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov Obce Bernolákovo

Výzva na predloženie ponuky
ukončené
-
/
1497€
AMTECH, s.r.o., Pri kríži 7, 841 02 Bratislava - Dúbravka

IČO35862548
9.2.2015
internet ,   oslovenie dodavatelov
Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre Obecný úrad Bernolákovo
Výzva na predloženie ponuky
ukončené
-
/
1700,-€
PROMT AUDIT, spol. s r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
IČO36252158

16.09.2014
internet ,   oslovenie dodavatelov
Vybudovanie odvedenia splaškových odpadových vôd z časti Svätoplukovej ul. v Bernolákove
Prieskum trhu
 Ukončené 03.11.2014 STAVOZEMIX SK, s.r.o.
10.7.2014
Oslovenie dodávateľov Odstránenie havárijneho stavu strechy a okapov na dome služieb
Prieskum trhu
Ukončené 29.7.2014
MIDO PLUs, s.r.o. Bratislava
25.6.2014
Oslovenie dodávateľov Úprava Krátkej a Strednej ulice
Prieskum trhu
Ukončené 16.7.2014 ASFALTEC,s.r.o. Bratislava
10.6.2014 Oslovenie dodávateľov Prístup a rekonštrukcia parkoviska pred Zdr.strediskom
Prieskum trhu
Ukončené 1.7.2014
KL Gál s.r.o.
Bernolákovo

15.4.2014
Oslovenie dodávateľov Terénne úpravy Železničná ulica
Prieskum trhu
Ukončené 25.4.2014
KL Gál s.r.o.
Bernolákovo


05.04. 2013
Vestník verejného obstarávania č. 67/2013
... otvoriť ...


Cyklotrasa Bernolákovo - Nová Dedinka
Nadlimitná   zákazka
Podaná námietka jedného z účastníkov. Postúpené na ÚVO.
Aukcia
13.62014

Swietelsky-Slovakia, spol.sr.o
Bratislava

11.12.2012
Vestník verejného obstarávania č.237/2012
Základná škola "výmena výplní otvorov"
Nadlimitná zákazka
Ukončené
21.01.2013
STAVREM PLUS s.r.o.
Boldocká 1
903 01 Senec

10.10. 2012 Oslovenie dodávateľov Spomaľovací prah Lesná ulica Prieskum trhu ukončené 18.10.2012 LUKOVAK s.r.o. Potočná 11
90027 Bermolákovo
10.7. 2012
Oslovenie dodávateľov
Výmena okien na Základnej škole
Prieskum trhu
ukončené
16.7. 2012
STAVREM s.r.o.
Boldocká 1
903 01 Senec

22.5.2012 
internet ,   oslovenie dodavatelov

Malovanie vodorovného dopravného značenia v obci Bernolákovo elektronická aukcia  prihlásenie do súťaže  do 28.5.2012  aukcia  SAROUTE s.r.o.
Mládežnícka 326
017 01 Považská Bystrivca

2.4.2012 internet ,   oslovenie dodavatelov Oprava cestných výtlkov v Bernolákove elektronická aukcia prihlásenie do súťaže  do 12.4.2012  aukcia 24.4.2012, ďalšie kroky v zmysle zákona
MIDO PLUS s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava

31.3.2011
Vestník verejného obstarávania č.63/2011
Kanalizácia obce Bernolákovo- II.etapa
Nadlimitná zákazka
ukončené 

AQUASTAV a.s. Račianska 30A
831 02 Bratislava

14.3. 2012
Oslovenie dodávateľov
Kamerový monitorovací systém v obci Bernolákovo- II. etapa
Prieskum trhu
ukončené
1.8. 2012
Access spol. s.r.o.
Račianska 109/B, Bratislava

29.2.2012 Vestník verejného obstarávania č. 41/2012  Kosenie verejných plôch v Obci Bernolákovo elektronická aukcia ukončené aukcia 5.4.2012, ďalšie kroky v zmysle zákona AB Facility s.r.o., Križkova 9, 81104 Bratislava
26.2.2012 internet, oslovenie dodavatelov Vybudovanie chodníka na Gróbskej ulici v Bernolákove elektronická aukcia ukončené, aukcia 27.3.2012, ďalšie kroky v zmysle zákona DECRO, s.r.o., Panholec1, 90201 Pezinok
21.07. 2011
Vestník verejného obstarávania č.141/2011
Kanalizácia obce Bernolákovo- I.etapa
Nadlimitná zákazka
ukončené
28.08.2012
COMBIN Banská Štiavnica s.r.o.
Kysihýbelská 29
969 01 Banská Štiavnica
Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info