Voľba Prezidenta Slovenskej republiky 2014Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky 2014
sú dostupné
na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky
http://www.volbysr.sk/Prezident-dv/def-sk.html


 
Meno a Priezvisko  kandidáta
počet odovzdaných platných hlasov
podiel v  %
Poznámka
Andrej KISKA Ing.
1 307 065
59,38
Zvolený za prezidenta SR
Robert FICO doc. JUDr. CSc.
893 841
40,61

Spolu
2 200 906


 
Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky 2014


2. kolo za Bernolákovo

Meno a Priezvisko  kandidáta
okrsok č.1 okrsok č.2
okrsok č.3 okrsok č.4 celkom počet  hlasov
%
Andrej KISKA Ing.
394
442
494
717
2047
69,51
Robert FICO doc. JUDr. CSc.
260
227
192
219
898
30,49Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku
1077
1211
1149
1413
4850

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
657
671
695
939
2962

Počet platných odovzdaných hlasov
654
669
686
936
2945

% účasť za okrsky
61,00 55,40 60,48 66,45 61,07
1. kolo za Bernolákovo

Meno a Priezvisko  kandidáta
okrsok č.1 okrsok č.2
okrsok č.3 okrsok č.4 celkom počet  hlasov
poradie
Gyula BÁRDOS 1
1
3
1
6
11
Jozef BEHÝL Mgr.
1
0
3
1
5
12
Ján ČARNOGURSKÝ JUDr.
9
5
2
15
31
7
Robert FICO doc. JUDr. CSc.
160
145
105
142
552
3
Viliam FISCHER prof. MUDr., CSc., FICS
2
0
5
4
11
9
Pavol HRUŠOVSKÝ JUDr.
10
18
10
8
46
6
Ján JURIŠTA PhDr.
5
1
3
5
14
8
Andrej KISKA Ing.
176
170
178
237
761
1
Milan KŇAŽKO 83
120
122
169
494
4
Stanislav MARTINČKO 1
1
1
0
3
13
Milan MELNÍK RNDr., DrSc.
1
2
0
4
7
10
Helena MEZENSKÁ Mgr.
16
9
16
11
52
5
Radoslav PROCHÁZKA JUDr. PhDr.
122
117
184
206
629
2
Jozef ŠIMKO JUDr.
0
0
0
2
2
14Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku
1080
1204
1151
1393
4828

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
592
591
640
807
2630

Počet platných odovzdaných hlasov
587
589
632
805
2613

% účasť za okrsky
54,8% 49,08% 55,6% 57,9% 54,4%
 

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info