Menu
 

 

  
 

Stavba Cyklotrasy Bernolákovo - Nová Dedinka
je financovaná z Operačného programu Bratislavský kraj, Prioritná os -1 Infraštruktúra , 1.1 regenerácia sídiel OPBK/2012/1.1/09
Doba realizácie je predpokladaná v rokoch 2013-2015.
Celková dĺžka cyklotrasy bude 4,363 km a bude viesť popri toku Čiernej vody a prepojí obce Bernolákovo a Novú Dedinku.


26.3.2015
FOTOREPORTÁŽ z výstavby
25.9.2014
Oznam Cyklotrasa Bernolákovo - Nová Dedinka  - predsa len bude !
5.4.2013
Súťažné podklady podrobný popis zadania
5.4.2013
vyhlásenie verejného obstarávania  Vestník verejného obstarávania č. 67/2013
15.1.2013
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info