Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií

práve prebieha aktualizácia dokumentu - bude zverejnený v najbližšom čase

 


 
 

obec@bernolakovo.info

 

 

© 2005 - 2011 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo,