Get the Flash Player to see this rotator.
Ukázaním nad obrázok sa objaví menu ovládania - kliknutím na čísla v ovládaní sa prezentácia pozastaví.
- kliknutím na poslednú ikonu ovládania prezentácia prejde na celú obrazovku - stlačením ESC späť.

 
© 1998 - 2011 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo,