Menu
 

 

 
 
  

Materská škola
Komenského ulica 1

900 27  Bernolákovo
Tel: 02/4599 3552


Základná škola
 I. STUPEŇ
Školská ulica 1
900 27 Bernolákovo
Tel: 02/4599 3554


 II. STUPEŇ
 Komenského ulica 3
900 27 Bernolákovo
Tel: 02/4599 3554

infromácie nájdete na stránkach školy:
www.zskomber.edu.sk

PROJEKT
Rekonštrukcia základnej školy a prístavbaZákladná Umelecká Škola Bernolákovo

Svätoplukova 38
900 27 Bernolákovo

tel: 0917 856 802
Spojená škola - Stredná odborná škola
J.A.Gagarina v Bernolákove


infromácie nájdete na stránkach školy:
http://www.spsjagber.edu.sk/

História
Strednej požnohospodárskej a priemyselnej školy
J.A. Gagarina v Bernolákove
Detský domov
Nádej
v Bernolákove 


Spä


Š 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info