Menu
 

 

 
 
 
OBECNÝ ÚRAD BERNOLÁKOVOSídlo: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Tel: 02/ 4599 3911, 4599 3763
Fax: 02/ 4599 3763, 02/ 45993 911 klapka 116 
e-mail : obec@bernolakovo.info

Telefónny zoznam úradu - oddelenia, referátyStránkové hodiny:

PONDELOK  8.00 - 18.00
UTOROK zatvorené
STREDA  7.30 - 16.00
ŠTVRTOK nestránkový deň
PIATOK 7.30 - 12.00


Obedňajšia prestávka 12.00 – 13.00

 

Starosta obce


Mgr. Richard Červienka fax. 02/4599 3763;
tel. 02/4599 3920, kl.108
richard.cervienka@bernolakovo.sk
Zástupca starostu


Mgr. Iva Pipíšková
iva.pipiskova@bernolakovo.sk
Sekretariát starostu obce, zástupcu starostu a prednostu obecného úradu

Mgr. Marcela Turiničová  fax. 02/4599 3763;
tel. 02/4599 3920, kl.108
marcela.turinicova@bernolakovo.sk
Informácie, spojovateľka


Renáta Holická tel. 02/4599 3911, kl.101 renata.holicka@bernolakovo.sk
Oddelenie ekonomických činností, daní a poplatkov


Referát ekonomických činností


Mária Nagyová,  tel. 02/4599 3911, kl.113 maria.nagyova@bernolakovo.sk

Michaela Bubeníková tel. 02/4599 3911, kl.118 michaela.bubenikova@bernolakovo.sk

Referát daní, miestnych poplatkov

Bc. Ľubomíra Šuvadová tel. 02/4599 3911, kl.102 lubomira.suvadova@bernolakovo.sk

Referát pokladneZuzana Buzgovičová tel. 02/4599 3911, kl.105 zuzana.buzgovicova@bernolakovo.sk
Oddelenie správy majetku, životné prostredie a prevádzkových činností


Referát správy majetku a prevádzkových činností

Ing. Štefan Horovský, PhD.  tel. 02/4599 3911, kl.111 stefan.horovsky@bernolakovo.sk


mobil tel : 0905 55 05 62


Referát ochrany životného prostredia

Daniela Hammerschmiedtova
tel. 02/4599 3911, kl.107
daniela.hammerschmiedtova@bernolakovo.sk


mobil tel : 0905 55 14 64

Oddelenie výstavby, územného plánovania a dopravy


Referát - Stavebný úrad


Ing. Ivan Dutka tel. 02/4599 3911, kl.103 ivan.dutka@bernolakovo.sk

Ing. Martin Guldan, PhD.
tel. 02/4599 3911, kl.117 martin.guldan@bernolakovo.sk

Referát - priestupky


JUDr. Daniela Tenczerová
(každý pondelok od 13.00 do 18.00 hod.)
tel. 02/4599 3911, kl.103

Referát územného plánovania, kanalizácie a dopravy

Ing. arch. Marián Jurča tel. 02/4599 3911, kl.106 marian.jurca@bernolakovo.sk

Referát evidencie drobných stavieb a číslovania budov

Ing. Martin Guldan, PhD. tel. 02/4599 3911, kl.117 martin.guldan@bernolakovo.sk  


mobil tel. 0907 11 33 11

Oddelenie vnútorných vecí


Referát personalistiky a miezd


Helena Čambalová,  tel. 02/4599 3911, kl.114 helena.cambalova@bernolakovo.sk

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Elena Molnárová tel. 02/4599 3911, kl.104 elena.molnarova@bernolakovo.sk

Referát podateľne a výpravovne písomností

Renáta Holická, tel. 02/4599 3911, kl.101 renata.holicka@bernolakovo.sk
Oddelenie kultúry, sociálnych vecí, školstva, športu a mládeže


Referát kultúry a kultúrneho dedičstva


Peter Quarda
tel. 02/45993911, kl.115 peter.quarda@bernolakovo.sk

Andrea Grebečiová tel. 02/45993911, kl.115 andrea.grebeciova@bernolakovo.sk

Obecná knižnica:


Mariana Jórová
tel. 02/4599 3922 mariana.jorova@bernolakovo.sk

Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Zuzana Buzgovičová tel. 02/4599 3911, kl.105 zuzana.buzgovicova@bernolakovo.sk

Referát školstva, športu a mládeže


Bc. Ľubomíra Šuvadová tel. 02/4599 3911, kl.102 lubomira.suvadova@bernolakovo.sk
Obecná polícia Bernolákovo

informácie 

Sídlo: Viničná 2, 900 27 Bernolákovo tel. 02/4525 8308 obecnapolicia@bernolakovo.sk
Dom služieb (klub dôchodcov)


Sídlo: Viničná 2, 900 27 Bernolákovo tel. 02/4599 3211 Kontakt:   Elena Gažová


Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info